Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΔΙΑΓΝΩΣΗ...

Πριάπου στύση γνωμάτευσαν.
Κουφάλες τουλάχιστον θα
πέσουμε όρθιοι...